Eredményeink

Röviden, részvételünkről, eredményeinkről, a város életében:

Budakesziért Függetlenek Egyesülete a 2002 évi megalakulása óta, – az Önök szavazatainak jóvoltából, minden önkormányzati választáson szerzett képviselői mandátumot. 2002-ben egyesületünk jelöltje nyert polgármesteri tisztséget, valamint két jelöltünk, képviselőséget. Ezen időszakban került kiépítésre a Park Center kereskedelmi központ, amely a mai napig nagymértékben járul hozzá a helyben képződő bevételi forráshoz, továbbá lehetőséget biztosít új vállalkozások letelepedéséhez, helyi munkahelyek megteremtéséhez, a lakosság helyben való vásárlásához. A közbiztonság javítása érdekében ekkor alakult meg a Városi Polgárőrség, melyet alapító tagként munkánkkal, a járőr kocsi beszerzését, üzemeltetését anyagiakkal is támogattuk. A rendőrségi járőrözés segítésére a Budakeszi Vállalkozók közös anyagi támogatásával motorkerékpárokat, autót vásároltunk. Részt vettünk a Rendőrőrs felújításában.

Park Center

Aktívan részt vállaltunk kilenc település, a Buda környéki Önkormányzati Társulás polgármestereinek összefogásával és anyagi támogatásával, a Telki Sporthotelben rendezett jótékonysági bál szervezésében, bonyolításában. Eredményeként, a Budakeszi Rendőrőrs számára átadásra került egy új terepjáró autó (4 millió FT értékben). Szorgalmaztuk a 24 órás városi ügyelet beindítását, a kamerarendszer kiépítését— térfigyelő kamerát adományoztunk az általános iskolások biztonsága érdekében.

Rendőrségi Dacia Duster átadása

Minden évben megtettük támogató javaslatainkat a díjazottak személyére. ( Egészségügyért díj, Pedagógus díj, Budakesziért emlékérem, Budakeszi díszpolgára, Virágos Budakesziért) stb. Büszkén állíthatjuk, hogy jelöltjeink többsége a képviselőtestület által elfogadásra került.

Szorgalmaztuk az évenkénti nőgyógyászati rákszűrést, az új orvosi rendelő megépítését, labor vizsgálatok beindítását, szakrendelések bővítését, Segítettük a vöröskereszt által szervezett véradást. Javasoltuk az Egészségügyért Díj és a Pedagógus Díj létrehozását, évente elismerve e-két szakterületen végzett dolgozók kiemelkedő munkáját.

Városunk lakóinak, pályázati pénzből, adományokból, életmentő Defibrillátor készüléket vásároltunk, melynek szakszerű használatához rendszeresen térítésmentes előadásokat szerveztünk. Elérhető a Városházán: 0-24h-ig. Telefon: 0620 626 2092

Defibrillátor használatának bemutatása

Aktívan szorgalmaztuk a temetőben megépült védőkorlát felállítását, egy útszakasz aszfaltozását, valamint az előtető folyamatban lévő megépítését, és két buszmegálló kialakítását.

Közreműködtünk a helyi játszóterek létrehozásában, szervezésében, átadásában.

A rászorultak részére ruhaneműt, ágyneműt, bútort, élelmiszert, tűzifát, számítástechnikai eszközöket, háztartási gépeket adományoztunk. Támogattuk városunk tűzkárosultjait, valamint Beregdéda testvérvárosunkat.

Javaslatunkra, három civil szervezet pályázati összefogásának kezdeményezésére épült meg a „Mamut híd” (polgármesteri keretből), biztonságos közlekedés érdekében.

Hídavatás

Egyesületünk tagjai 17 éve rendszeresen járnak az erdőbe a téli hónapokban madarakat, állatokat etetni. Élelmiszerrel, valamint adóink 1% -val támogattuk a helyi állatvédő egyesületet.

Lehetőségeinkhez képest, anyagi támogatást nyújtottunk a helyi értékeink megóvására, új közösségi értékek létrehozására. (Pl.: Himnusz szobor, Országzászló, Széchenyi szobor, Milleneumi emlékmű, Makkosi Kegytemplom, a Kitelepítettek emlékműve, Világháborús emlékmű, Mindenki keresztje, 56-os közpark, stb.)

Javasoltuk Budakesziről a fotópályázat kiírását, – melyre különdíjat adományoztunk.

A fotópályázat egyik különdíjas képe

Szorgalmazzuk a Tanuszoda megépülését.

Aktívan részt vállaltunk, segítettük városunk rendezvényeit, ünnepeit. (Családi Nap Fesztivál, Sörfesztivál, Városkarácsony, Nyugdíjas rendezvények, Gyermeknap, Jégdisco, faültetés, virágosítás, takarítás, és még sorolhatnánk.)

Egyesületünk elnöke (Somlóvári Józsefné) 1985 óta vesz részt a település közéletében, képviselősége és szervezése alatt, számos közmű, (vezetékes gáz, szennycsatorna, út, járda) épült meg körzetében, (pályázati lehetőség hiányában) többnyire lakossági önerőből. Javaslatára, képviselőtestületi döntés alapján került pályázati kiírásra, a Református Templom helyszíne. Önként vállalt szervezésében, lakossági adományok, jótékonysági rendezvények bevételéből kezdődött el a karácsonyi díszvilágítás kiépítése a Fő utcán. Elsőként nyert Tanácsnoki pozíciót a Budakeszi Önkormányzatban, majd később az Európai Unióhoz való csatlakozásunk alkalmából aranygyűrű kitüntetésben részesült, elismert közéleti – képviselői munkájáért.

Aranygyűrűvel kitüntetettek

Tegyünk közösen, Budakesziért!

A Budakesziért Függetlenek Egyesülete jövőben is folytatni kívánja pártpolitika mentes tevékenységét a város közéletében. Köszönjük, hogy 17 éve észrevételeikkel, javaslataikkal, hasznos tanácsaikkal segítették eddigi közéleti munkánkat.

Választókörzetek megtekintése