Programunk

Programunk és egyben céljaink:

 • Ami szerintünk a legsürgősebb: Budakeszi agglomeráció közlekedési problémáinak megoldása.
 • Közösségi közlekedés gyorsítása,  úgy mint buszsáv kialakítása, P+R parkolók létrehozása, körforgalom kiépítése, jelzőlámpák átállítása.
 • Városi ranghoz méltóan, a Fő utca teljes hosszának rendbetétele (elektromos kábelek földbe helyezése, parkoló helyek kialakítása).
 • Térfigyelő kamerarendszer tovább fejlesztése. A közbiztonság, a Polgárőrség, a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó egyesület támogatása.
 • Az elmaradt út és járdaépítések pótlása.
 • Művelődési központ és környezetének további fejlesztése.
 • Makkos és Nagyszénás közvilágításának fejlesztése, közösségi közlekedésének megoldása, Nagyszénászug szennycsatorna hálózatának kiépítése. További útépítések ezeken a területeken (is).
 • Orvosi rendelő szakellátásának folyamatos bővítése.
 • Szociális ügyek kiemelt kezelése: idősek, nyugdíjasok, nagycsaládosok, rászorulók segítése, támogatása.
 • Oktatási intézmények színvonalának emelése. Ösztöndíj támogatás, Iskolabusz biztosítása. Civil szervezetek támogatása.
 • Sport és szabadidő központ létrehozása, (sportpálya, uszoda, futópálya, kerékpárút, KRESZ park és játszótér építése).
 • Kulturált és biztonságos szórakozási lehetőség megteremtése a fiataloknak.
 • Nemzetiségi, kisebbségi, testvérvárosi kapcsolatok ápolása.
 • Környezetbarát vállalkozási terület bővítése, munkahelyteremtés.
 • Helyi piactér fejlesztése (folyamatban van).
 • Hulladékudvar létrehozása. Avar és kerti hulladék égetésének megszüntetése! Szelektív hulladékgyűjtés. Környezetvédelem. Faültetések szorgalmazása, zöldterület bővítése.
 • Nádas-tó helyreállítása. Közterületeink szépítése, karbantartása.
 • Turizmus ösztönzése, sétáló utcák lehetőség szerinti kialakítása.
 • Temető épületének, környezetének továbbfejlesztése.
 • Állatvédelem. Kutyafuttatók kialakítása. Vadaspark további támogatása.
E

célokat mind fontosnak tartjuk Budakeszi fejlesztéséhez, a közjó megteremtéséhez. Megvalósításához ismerni kell az önkormányzati éves költségvetés fejlesztésre biztosított keretösszegét és a pályázati lehetőségek körét.

Amennyiben ismételten képviselői mandátumhoz jutunk, ígérhetjük, hogy az előző évekhez hasonló agilitással, támogatni fogunk minden olyan kínálkozó lehetőséget, amely a város fejlesztését, értékeinek megőrzését, az itt élő emberek érdekeit, igényeit, segítését szolgálja.

Tegyünk közösen, Budakesziért!

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a fenti célok megvalósításának érdekében az önkormányzati választáson minél többen vegyenek részt és szavazataikkal továbbra is támogassák a Budakesziért Függetlenek Egyesületének képviselőjelöltjeit.

Választókörzetek megtekintése

A Budakesziért Függetlenek Egyesület bemutatása:

Alapítás éve: 2002

Nem képvisel ideológiai, vallási nézeteket, nem kíván megosztó tényezőként fellépni a város közéletében. Képviselőink az Önök bizalmából, esküjükhöz híven, e-szellemben tevékenykedtek Budakeszi Önkormányzatában az elmúlt 17 évben.

Az egyesület elnöke:  Somlóvári Józsefné /Schopper Éva/

Ars poétikánk: A település lakosságának megszólítása, (pártoktól független) civil erők összefogása, ügyeik emberséges képviselete, segítése Budakeszi önkormányzatában. Budakeszi fejlesztése, értékeinek, kultúrájának, hagyományainak ápolása és megőrzése.